Panelové domy

Tato nabídka je vytvořena přímo na míru panelových domů. Jedná se o cenově nejvýhodnější řešení, jelikož se cena použité technologie rozděluje mezi více nájemníků. Tím lze dosáhnout velice příznivých aktivačních poplatků. Po vybudování spoje se veškeré zařízení a kabeláž stává majetkem nájemníků samotných nájemníků.

Samotný spoj je realizován formou bezdrátové technologie pracující na frekvenčním pásmu 5GHz a 10GHz nebo optiky. Tím lze dosáhnout synchronní přenosové rychlosti až 100Mbps (stahování i odesílání dat stejnou rychlostí) za příznivý měsíční paušál.

Součástí tohoto řešení je zároveň vybudování vnitřní ethernet sítě pro celý dům a základní firewall chránící vás před útoky z internetu.

CENA AKTIVACE NA BYTOVOU JEDNOTKU PŘI POČTU ZÁKAZNÍKŮ
01. - 02. od 1.500,- Kč
03. - 04. od 500,- Kč
05. - 07. od 300,- Kč
08. a více   zdarma

V ceně aktivace jsou zahrnuty veškeré náklady na vybudování domovní datové sítě (LAN), veškeré potřebné zařízení a práce našich techniků.


NÁKLADY NA VYBUDOVÁNÍ DATOVÉ SÍTĚ
Běžná cena: 500,- Kč

MĚSÍČNÍ PAUŠÁL
Měsíční paušál na bytovou jednotku: 300,- Kč

Pokud máte zájem o tento způsob připojení k internetu, kontaktujte naše obchodní oddělení. Následné naměření dostupnosti spoje a návrh technického řešení je poskytováno zcela nazávazně a zdarma.