Virtuální servery

Virtuální server je fyzický server, který je virtuálně rozdělen mezi několik uživatelů. Jedná se o mezikrok mezi webhostingem a dedikovaným serverem, kdy zákazník může se serverem pracovat stejně, jako by byl vyhrazen pouze pro něj. Ve skutečnosti jsou však HW prostředky serveru sdíleny několika uživateli. Nicméně, u každého virtuálního serveru garantujeme procesorový výkon, vyhrazenou operační paměť a diskový prostor. V případě vysoké zátěže serveru není výkon jednotlivých VPS omezen ostatními zákazníky.

Na jednom virtuálním serveru běží maximálně 32 virtuálních serverů. Agregace je dynamická, tedy pokud z procesoru může virtuální server využít více, tak využije po nezbytně dlouhou dobu.

Výkon

Výkon virtuálního serveru plně odpovídá zvolené konfiguraci. Běh serveru není nijak ovlivněn faktorem sdíleného hardware. Garantované parametry u jednotlivých programů jsou minimálními hodnotami, které zákazník má k dispozici - v některých případěch se může jednat dokonce o více než dvojnásobnou redundanci oproti zmíněným hodnotám. Konektivita je standardně sdílená do NIX i zahraničí na gigabitovém portu s neomezeným přenosem dat.

Úspory nákladů

Protože se z pohledu uživatele jedná prakticky o plnohodnotný server, mnohým se vyplatí z hlediska investic pronájem VPS namísto dedikovaného serveru, který by svým výkonem a nadbytečnou kapacitou nebyl plně využitý. Virtuální server je vhodným nízkonákladovým startem pro začínající, méně náročné projekty bez nutnosti jednorázové investice do vlastního hardwaru a s výhodou flexibility při změně výkonnostních parametrů (typicky při potřebě postupného navyšování služby).

Administrace virtuálních serverů

Administrace virtuálního serveru je plně ve Vašich rukou. Nicméně, v případě potřeby Vám naši technici na požádání pomohou a poskytnou technickou podporu nebo za příplatek profesionální zásah při dílčích úlohách.

Další služby, které získáte

  • Nulové zřizovací náklady včetně převodu dat od jiného poskytovatele.
  • Využití mail serveru – možnost založení neomezeného počtu e-mailových schránek.
  • Využití našeho DNS serveru - možnost umístění neomezeného množství domén.
  • Nepřetržitou technickou podporu.
  • Nelimitovaný přenos dat.
  • Profesionální podporu našich techniků.